Wybór przedszkola to niezmiernie trudna i odpowiedzialna decyzja, która niesie skutki na całe życie młodego człowieka. Przedszkole bowiem, nie jest tylko skromnym etapem przed szkołą, ale jest pierwszym etapem samodzielnego kroczenia przez życie i poznawania otaczającego nas świata.

Warto zwrócić uwagę na to czy przedszkole organizuje zajęcia adaptacyjne, aby dziecko mogło bezstresowo przygotować się do nowej sytuacji. Zostawienie dziecka bez przygotowania na cały dzień w przedszkolu może przyczynić się do urazu psychicznego na całe życie.

Ilość osób w grupie – rozwój dziecka do 6 roku życia jest fundamentem na przyszłość. W tym wieku rozwija się większość funkcji poznawczych, które mają wpływ na dalszą edukację i posiadane przez dziecko zdolności.

Kadra – czy jest otwarta i uwrażliwiona  na potrzeby rodziców i dzieci?

„Bo jakie będą początki takie będzie wszystko” – Jan Amos Komeński