Otoczenie- czy jest przygotowane tak, aby wspierać rozwój dziecka? Czy meble są na wysokości dziecka? Czy dziecko może samodzielnie sięgnąć po to, czym jest zainteresowane? Czy panuje ład i porządek? Czy stonowane, jasne barwy tworzą spokojną i przyjemną atmosferę?

Wartości- czy wartości przedszkola są spójne z wartościami Twojej rodziny? Jaki ma pogląd na wychowanie młodego człowieka? Jakie panują zasady i czy są podobne do tego, co się dzieje w Twoim domu?

Spójne wartości oraz pogląd na rozwój dziecka są fundamentem dobrej współpracy. Pamiętaj, że przedszkole to wsparcie nie tylko dziecka, ale całej rodziny. Różnice zdań i kłopoty w komunikacji mogą się pojawić. Dlatego zaufanie i wspólne cele powinny być głównym kryterium w podejmowaniu decyzji o wyborze przedszkola.