W Britiszku pracujemy w grupach zróżnicowanych wiekowo, gdzie rozpiętość wieku zazwyczaj wynosi 3 lata. Dlaczego grupy zróżnicowane wiekowo mają naturalny potencjał do rozwoju społecznego dziecka ? Pomyśl chwilę o swoim otoczeniu. Czy w Twojej pracy wszyscy współpracownicy urodzili się w tym samym roku? Czy idąc na zakupy po drodze spotykasz wyłącznie osoby w Twoim wieku? Oczywiście, że nie! Przyjrzyjmy się temu z perspektywy wieku rozwojowego. Dwoje dzieci urodzonych w tym samym roku kalendarzowym w styczniu i w grudniu – między nimi jest 12 miesięcy różnicy w rozwoju. Dziecko urodzone w styczniu już chodzi i wymawia pierwsze słowa, natomiast dziecko urodzone w grudniu jest niemowlakiem i ma zupełnie inne potrzeby, niż roczne dziecko.

Jakie są zatem zalety grup zróżnicowanych wiekowo? Przebywając w grupie zróżnicowanej wiekowo, dziecko ma możliwość nawiązywania relacji ze starszymi i młodszymi, dzięki czemu tworzy się rodzinna atmosfera, budują się relacje oparte na wzajemnym szacunku. Dzieci uczą się poprzez naśladowanie. Młodsze dzieci uczą się od starszych dzieci wzorców zachowań. Starsze dziecko staje się przykładem, jest otwarte i chętne do pomocy innym – dla nich jest to nauka odpowiedzialności, cierpliwości i wyrozumiałości, a także poczucie satysfakcji, która płynie z czynienia dobrych uczynków. W zróżnicowanych grupach łatwiej też odnaleźć współtowarzysza, który pracuje w tym samym tempie, dzięki czemu tworzą się relacje oraz prawdziwe przyjaźnie.

 

W Britiszku pracujemy w grupach zróżnicowanych wiekowo od 2007 roku. Staramy się tworzyć dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju dbając o szacunek i akceptację różnorodności m. in. wiekowej. Dzięki takim naturalnym, rodzinnym grupom w Britiszku panuje cudowna, domowa atmosfera, a dzieci czują się bezpieczne i kochane. 

Dlaczego w szkołach i przedszkolach są klasy jednolite wiekowo?
Przeczytaj TU